Oralna hirurgija

ORALNA  HIRURGIJA

 • Rutinsko vađenje zuba
 • Hirurško vađenje zuba
 • Vađenje impaktiranih umnjaka
 • Vađenje impaktiranih očnjaka
 • Resekcija zuba
 • Cistektomija
 • Disekcija zuba
 • Incizija apscesa
 • Terapija alveolita
 • Hirurško zatvaranje sinusa
 • Nivelacija grebena
 • Produbljivanje forniksa
 • Dvofazni implantati
 • Mini implanti

MAKSILOFACIJALNA  HIRURGIJA

 • Excisia kožnih promena
 • Histo-Patološka analiza uzoraka
 • Uklanjanje ožiljaka