Cenovnik

IZBELJIVANJE ZUBA (cena za obe vilice!)
Ordinacijsko
Boost (Ultradent) USA 100
Dash (Discus Dental) USA 100
Pola Office (SDI) Australia 100
Rembrandt USA 120
Ordinacijsko lampom/laserom
ZOOM (Philips) USA 250
White Smile Germany 160
Brite Smile (Philips) USA 250
Kućno sa splintovima (trays)
Zoom Day/Nite White USA 150
White Smile Germany 150
Pola (SDI) Australia 170
Opalescence USA 150
DIJAGNOSTIKA
Stomatološki pregled  5
Stomatološki pregled sa pismenim izveštajem 20
Izrada i analiza studijskih modela sa planom terapije 20
ESTETSKA STOMATOLOGIJA
Poliranje zuba (air-jet metodom) 10
BOLESTI ZUBA
Transparentni estetski ispun za prednje zube 20
Kompozitni ispun-jednopovršinski 20
Kompozitni ispun-dvopovršinski 20
Kompozitni ispun-tropovršinski 25
Kompozitna faseta 30
Retencija parapulparnim kočićem 10
Retencija pulparnim kočićem (fiberglas / titanijum) 20
Indirektno prekrivanje pulpe 5
Lečenje gangrene (po seansi) 10
Endodontsko lečenje jednokorenog zuba 25
Endodontsko lečenje višekorenog zuba 35
Uklanjanje kanalnog punjenja 20
Uklanjanje stranog tela iz kanala korena zuba 25
ORALNA HIRURGIJA
Rutinsko vađenje zuba 15
Hirurško vađenje zuba 30
Vađenje impaktiranog umnjaka 80
Vađenje impaktiranog očnjaka 100
Resekcija zuba 70
Cistektomija 100
Disekcija zuba 35
Incizija apscesa 10
Terapija alveolita po seansi 10
Hirurško zatvaranje sinusa 90
Nivelacija grebena 80
Produbljivanje forniksa 200
Dvofazni implantat sa suprastrukturom 400
Mini implanti 3M 190
DEČIJA I PREVENTIVNA STOMATOLOGIJA
Uklanjanje mekih naslaga i instrukcija oralne higijene 10
Extrakcija mlečnog zuba 10
Zalivanje fisura 9
Tretman nezavršenog rasta korena po seansi 10
TERAPIJA PARODONTOPATIJA
Uklanjanje mekih i čvrstih naslaga sa poliranjem zuba 20
Obrada parodontalnih džepova (po zubu) 10
Kauzalna terapija parodontopatije 55
Hirurško lečenje parodontopatije (po zubu) 40
Hirurško lečenje sa ugradnjom veštačke kosti 70
Veštačka kost i membrana (pakovanje) 90
Gingivektomija (po zubu) 20
Frenektomija 50
Lečenje osetljivosti korena (po zubu) 5
Okluzalno uravnoteženje brušenjem (po zubu) 5
PROTETIKA
Inlej od legure zlata 70
Livena krunica 70
Merilend most 200
Kompozitna faseta 50
Privremena kruna 10
Bezmetalna Artglass krunica / član mosta 200
Privremeni most po članu 30
Livena nadogradnja 40
Bezmetalna nadogradnja 30
Keramička struktura na implantima 120
Metalokeramička krunica / član mosta 70
Doplata za rub krune u keramici 25
Doplata za vita omega 900 keramiku (po članu) 20
Keramički inlej 150
Keramička faseta 80
Bezmetalna keramička krunica 180
Doplata za frezovanu krunicu 20
Ugradnja atečmena (po komadu) 80
Teleskopska krunica (zlato uračunato) 270
Ugradnja Dopler prečke 100
Totalna proteza 190
Parcijalna akrilatna proteza 160
Privremena proteza 100
Imedijatna proteza 200
Mičingen splint (sindrom kranio-mandibularne disfunkcije) 250
Totalna proteza sa metalnom bazom 300
Parcijalna skeletirana proteza 320
Direktno podlaganje proteze 20
Indirektno podlaganje proteze 35
Reparatura preloma protezne ploče 20
Dodavanje zuba u protezu 20
Reparatura kompozitne fasete 15
Uklanjanje stare krunice / nosača mosta 7
Polimerni (gumeni) zaštitnici kod bruksizma i sporta 30
ORTOPEDIJA VILICA
Fiksna proteza sa bravicama 600
Akrilatna proteza sa aktivatorima 220
MAKSILOFACIJALNA HIRURGIJA
Excisia kožnih promena 100
Histo-Patološka analiza uzoraka 70